dissabte, 10 de gener del 2009

La tomba de la magnífica nació


Caminant per l'Alguer vam fer cap a l'església de Sant Francesc. Allà en Pere Mayans ens va acompanyar a veure una tomba, incrustada a la paret lateral de l'església, a la dreta de l'altar. La descoberta, doncs, no és meva. I també em va dir que abans que jo l'Oriol Izquierdo l'havia reproduït al seu bloc.

No em sé estar, però, de consignar-la també en el meu: Amb l'escut inequívoc, s'hi pot legir fragmentàriament:"(sepu)LTURA DE LA MAGNÍFICA NACIÓ CA(talana).

Es poden fer diversos exercicis d'hermenèutica. O riure, amb humor negre, del fet macabre que un cop morts ens poguéssim anar a enterrar a l'Alguer.

Sempre queda algú que t'estima i que t'acull.